Exercici de la professió

Societats Professionals

Mostrant de 1 a 1 de 1 novetats disponibles

 • Registre de les Societats professionals

  06 d'abril de 2009

  Instruccions per a sol·licitar la inscripció al registre de societats professionals


  De conformitat amb la Llei 2/2007, de 15 de març, de Societats Professionals, les societats que tinguin per objecte social l’exercici en comú de l’activitat professional d’enginyer agrònom, hauran de constituir-se com a societats professionals, inscriure’s al Registre Mercantil i inscriure’s al Registre de Societats Professionals del Col.legi d’Enginyers Agrònoms corresponent al seu domicili. S’hauran també de registrar els canvis d’administradors o de socis i qualsevol modificació del contracte social.
  Per inscriure’s al Registre de Societats Professionals del Col.legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, s’ha de presentar a la secretaria del Col.legi la següent documentació:

  1. Sol·licitud d’inscripció.

  2. Fotocòpia de l’escriptura de constitució (o adaptació) de la societat professional, on consti la inscripció al Registre Mercantil.

  +Informació

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32