Exercici de la professió

Informació general

Què és un visat?

 • És l’acte mitjançant el qual es dóna validesa legal a un document portat a terme per un tècnic.

Per a què serveix?

 • Per comprovar que:
  • La persona que signa posseeix el títol que diu.
  • Que no està inhabilitat per portar a terme la documentació corresponent.
  • Que és tècnic competent
  • Que la documentació presentada compleix amb els mínims legals establerts.
  • Que hi ha una correcta presentació material.

Quins documents cal visar?

 • En general cal visar tots els documents que hagi de presentar una enginyera o un enginyer. Si a un document no li cal la seva signatura, en general tampoc cal visar-lo.

Què és un visat electrònic?

 • És el mateix que un visat convencional però fet electrònicament, sense papers i de forma segura.

Qui pot accedir al visat electrònic?

 • Totes les col·legiades i col·legiats que tinguin la seva signatura electrònica reconeguda i estiguin habilitats per poder enviar i rebre electrònicament els documents a visar.

Com demanar l’accés al visat electrònic?

 • En primer lloc cal acreditar que teniu signatura electrònica o bé que el Col·legi us en faci el certificat corresponent.

  És aleshores quan el Col·legi us habilitarà per fer i rebre documentació electrònica de forma segura.

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32