Exercici de la professió

Històric de notícies

12 de novembre de 2015

Correspondència del títol d'Enginyer Agrònom al nivell MECES 3 (Màster)

El passat 25 de setembre es va aprovar al Consell de Ministres la correspondència amb el nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior del títol d'Enginyer Agrònom i el dia 17 d'octubre va sortir publicat al BOE la Resolució sobre la correspondència del títol d'Enginyer Agrònom al nivell MECES 3 i EQF 7. El nivell 3 de MECES es correspon amb el nivell 7 del Marc Europeu de Qualificacions.

L'adaptació de l'educació superior al nou marc de l'Espai Europeu de l'Educació Superior (EEES) a Espanya es va fer creant un marc de qualificació propi (MECES) que distribuïa l'estructura acadèmica en quatre nivells: Tècnic Superior (nivell 1), Graduat (nivell 2), Màster (nivell 3) i Doctor (nivell 4), en front del sistema europeu (EQF) que fixava vuit nivells.

Fins ara, els enginyers agrònoms pre Bolonya no estaven reconeguts com a Màsters. Conscients d'aquests desavantatge els col·lectius professionals, entre ells el COEAC, vam endegar les oportunes actuacions per aconseguir una correspondència de les titulacions d'enginyeria pre Bolonya a nivell de Màster. Es va intentar una equiparació automàtica com ja havien efectuat altres països europeus però el Ministeri va optar per un sistema de correspondència amb un procediment més llarg i burocràtic (Reial Decret 967/2014) i modificant l'any 2015 el Reial Decret 1027/2011 per fixar la correspondència dels nivells MECES i EQF.

Amb la publicació al BOE del dia 17 d'octubre, de l'acord del Consell de Ministres del dia 25 de setembre, finalment s'equipara el títol d'Enginyer Agrònom al nivell 3 MECES i amb conseqüència serà igual al nivell 7 de l'EQF.

Gràcies a aquesta modificació, els professionals enginyers agrònoms tindran en allò que fa referència al nivell acadèmic, les mateixes opcions que els titulats d'altres països europeus.

Des del Col·legi vetllem per l'exercici de la nostra professió i manifestem la nostra satisfacció per aquesta correspondència de la titulació de l'Enginyeria Agronòmica a Màster.

Documents relacionats:

-Indicacions per a obtenir el certificat de correspondència. (El document és troba en la part privada de la web i necessitaràs el teu usuari i contrasenya per accedir-hi)

-BOE núm. 249 (17/10/2015)  

-Indicacions complementàries per a titulacions d'abans 1990

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32