Base de coneixement

Articles

Mostrant de 41 a 45 de 45 articles disponibles

 • El Col.legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya en el debat de l'aigua.

  Altres - 05 de juny de 2008

  El Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, entén que l’agricultura, i en general el sector primari a Catalunya, és un sector estratègic, tot i la pèrdua de pes econòmic en els últims decennis, per a la producció d’aliments per a la població. La formulació d’un país equilibrat, capaç d’oferir aliments en quantitat i qualitat, respon als principis més elementals de sostenibilitat, i els regadius en són una peça clau, malgrat la disponibilitat limitada dels recursos hídrics.
  Dit això, que és elemental, es podria entrar en els aspectes relacionats, i entre altres de la competència per l’ús de l’aigua.

  L’aposta ha de ser incorporar al regadiu les millores estructurals i de gestió necessàries per a una millor aplicació de l’aigua, adaptant el reg a la seva disponibilitat. En aquest sentit, l’enginyeria agronòmica desenvolupa tècniques per a millorar l’eficiència dels sistemes de reg, i també estratègies de gestió que permeten amb menor dotació de reg certa estabilitat de produccions, i en molts casos, amb un increment de qualitat.

 • L'hort al balcó i al terrat

  Altres - 05 de juliol de 2008

  La nostra societat tendeix a ser cada cop més urbana. Les grans ciutats s’han convertit en llocs on és difícil trobar un espai verd o una activitat que acosti els ciutadans a la naturalesa. Aquesta situació topa amb la necessitat de moltes persones que cerquen trobar un vincle o un contacte amb la natura, durant les vacances, els caps de setmana o cultivant flors al balcó.

  En aquest context ha sorgit la proposta de l’agricultura urbana que inclou qualsevol iniciativa per acostar l’activitat agrària a la gent de ciutat.

 • Les Novetats d'una ambiciosa reforma del règim de contractació pública. Introdueix-te en la Llei 30/2007 de 30 d'octubre de contractes del sector públic.

  Altres - 30 d'abril de 2008

  Fotografia obres Canal Segarra-Garrigues

  A partir del 30 d'abril de 2008 entra en vigor la nova Llei de Contractes del Sector Públic que substituirà, amb un gran abast, el text refòs de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (TRLCAP) aprovada pel Real Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny.

 • La Llei 8/2007 del Sòl: Opinions a favor o en contra. Com influeix realment la nova llei als ciutadans, als propietaris i als valoradors.

  Altres - 25 de febrer de 2008

  Entrada en vigor de la Llei 8/2007, que modifica substancialment el marc legal en una qüestió, la del sòl, i el seu règim de valoració, que ens afecta a tots: en general als ciutadans; en particular , als Propietaris i, també òbviament, als Valoradors i Taxadors professionals.

 • El biodièsel: el naixement d’un nou sector econòmic amb origen en el món agrari.

  Altres - 29 de novembre de 2007

  Reneix el biodièsel

  A Alemanya, actualment, es pot adquirir biodièsel en més de 1000 estacions de servei. El biodièsel mai no serà un substitut total del gasoil mineral, perquè no es produeix suficient oli vegetal per a això. Encara que la Comissió Europea anticipa que entre el 5,75 i el 10% del gasoil que consumeix Europa serà biodièsel en els pròxims anys.

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32