Actualitat col·legial

Articles d'opinió

Mostrant de 1 a 10 de 19 articles disponibles

 • LES MARQUES A L’ETIQUETATGE DELS VINS

  Indústria agroalimentària - 18 de maig de 2017

  És la meva opinió que la marca que s'utilitzi en l'etiquetatge d'un vi ha de representar la singularitat del mateix, i no és un bon exemple, a criteri meu, el cas citat. Per a un degustador de vins no és bo que es confongui marca amb el nom comercial de l'empresa o amb "el servei que presta una empresa que ho diferencia d'altres empreses", concepte aquest de marca que, a criteri meu, pot ser vàlid per a altres productes, com una marca d'automòbils, dit a títol d'exemple, però no per al vi.

  (+Informació)

 • La Denominació d'Origen Protegida “CATALUNYA”

  Indústria agroalimentària - 12 de maig de 2016

  La Denominació d’origen, informada segons les distintes normatives aprovades sobre la mateixa.

  (+ informació)

 • Reducción de variables en la búsqueda de extremos condicionados de funciones multivariantes

  Matemàtica - 08 de setembre de 2015

  Un problema que se presenta con frecuencia estriba en determinar los extremos relativos o locales (máximos y/o mínimos) de una función real cuyas variables reales no son independientes sino que se encuentran ligadas por una o más ecuaciones condicionantes. Decimos, entonces, que se trata de un problema de “extremos ligados o condicionados”.

  + Article complet

 • La indústria agroalimentària catalana davant el repte de la independència

  Indústria agroalimentària - 11 de novembre de 2014

  “És sabut que el sector agroalimentari és el primer sector industrial de Catalunya, que és un sector fortament exportador i que malgrat les dificultats que afecten a tota l’activitat econòmica del nostre país, és un sector que funciona”.

  El subsector agroalimentari les vendes fora de Catalunya representa el 56,58% del total, i quan a les compres el 48,54%, i, respecte al total del sector industrial català, aquest percentatge de “mercat exterior” és encara més elevat, un 68,78% quan a les vendes i un 66,63% quan a les compres, la qual cosa demostra la forta dependència “exterior” del sector industrial català i en concret del agroalimentari.

  + Article complet

 • Síntesis de Teorías de Keynes

  Economia - 23 d'octubre de 2014

  La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero (1936), del economista inglés John Maynard Keynes se basan en el análisis del previsible comportamiento de los individuos que actúan conforme a pautas, cuyas expresiones cuantificables se asimilan a variables matemáticas, con valores adecuados a las circunstancias de cada momento.

  + Article complet

 • Noves formulacions per a càlcul de les conduccions lliures

  Aigua - 15 d'octubre de 2014

  Autor: Josep Maria Franquet Bernis.

  Síntesi d’algunes de les fórmules més importants històricament aplicades i es proposa una formulació universal que constitueix un resum contrastat empíricament de les mateixes. S’estudien també altres conceptes com el capteniment del fluid a les corbes o la corba de capacitat dels canals i s’introdueix el concepte d’uniformitat hidràulica en la distribució de les variables hidràuliques per una àrea regable determinada.

  + Article complet

 • Consideraciones correctivas en relación a las necesidades hídricas del tramo inferior del río Ebro

  Aigua - 07 de maig de 2014

  Autor: Josep Maria Franquet i Bernis.  Dr. Ingeniero Agrónomo. Dr. en Ciencias Económicas y Empresariales. Ingeniero Técnico en Explotaciones Agropecuarias. Director del Campus Nordeste (Cataluña y Baleares) de la UNED

  + Article complet

 • Evolució del Golf a Espanya. En línia amb la situació econòmica

  Parcs i jardins - 17 de gener de 2013

  Font: extrasur.com

  Els Camps de golf s’acumulen en zones urbanes i en zones turístiques encara que últimament han proliferat camps en altres ubicacions així com camps rústics.

  Les promocions immobiliàries han estat l’accelerador a la construcció de camps i també el motiu de la mort d’alguns camps dissenyats i creats , fets sense criteris econòmics sostenibles en el temps.

 • Aigua i tecnologia per regar

  Comissió Aigua COEAC - 13 d'octubre de 2011

  L' article "Aigua i tecnologia per regar", redactat per la Comissió de l'Aigua del COEAC ha estat publicat al Diari Segre del dissabte, 8 d'octubre de 2011.

  + Article complet

 • La modernització de regadius

  Comissió Aigua COEAC - 06 de juliol de 2011

  L' article "La modernització de regadius", redactat per la Comissió de l'Aigua del COEAC ha estat publicat al Diari Segre del dilluns, 27 de juny de 2011.

  + Article complet

Pujar


© 2017 Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Seu Central

Passeig de Gràcia, 55, 6è 6a
08007 Barcelona

Tel. 93-215.26.00/93-215.26.04 - Fax 93-487.21.70

Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya Delegació

Rambla Ferran 2, 4t A
25007 Lleida

Tel. 973 24 43 32 - Fax 973 24 43 32